Școala Gimnazială ”Elena Cuza” are statutul de școală multiculturală și integratoare, situată în partea de nord vest a orașului Iași, în cartierele Canta și Păcurari.

”Nouă ne pasă” reprezintă mottoul școlii și sintetizează principiile care guvernează întreaga activitate curriculară și extracurriculară în care sunt antrenați, anual, peste 650 de elevi.

Cooperarea între toți actanții educaționali și promovarea egalității de șanse pentru toți elevii constituie priorități ale compartimentului de management al școlii. Acest lucru se reflectă și în diversitatea tematicii proiectelor derulate de-a lungul timpului.

Dincolo de proiectele de investiții derulate cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași și care au vizat crearea unui mediu optim pentru derularea procesului didactic, școala a implementat diverse proiecte locale, județene, naționale și europene de impact: ”Să fim împreună la școală”, ”Ne place la școală”, Școala Părinților, Fii responsabil azi pentru mâine!, Clubul Impact ”Copiii Doamnei Cuza”, Școala din grădină.

Rezultatele acestor proiecte și implicarea în proiecte de tip eTwinning (W.A.T.E.R, Let`s track the stork etc.), Erasmus+ (European survival through CLIL, FEEL – Formare europeană, eficiență locală etc.), POCU (Școala pentru toți) au condus la obținerea titlului de Școală Europeană, în anul 2019.

 

Viziunea

Formarea unor tineri capabili de integrare facilă şi de accesare a şanselor într-o societate a diversităţii.

Misiunea

Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” facilitează un pachet educativ complet tuturor copiilor şi comunităţii din care provin pentru a creşte nivelul de integrare şi adaptabilitate socială a acestora, în acelaşi timp cu crearea unor oportunităţi de evoluţie şi aderare la valorile lumii contemporane, oportunităţi susţinute de o echipă de profesionişti interesaţi de educaţia permanentă şi create prin programe şi proiecte interinstituţionale ce urmăresc dezvoltarea tuturor membrilor societăţii.