EDU EMPOWER-Împuternicire prin educație

Promotorul proiectului: Asociația Metatron

Partener in proiect: Școala Gimnazială „ Elena Cuza″

Perioada de implementare a proiectului: 15.03.2022 – 14.06.2023

Costul total al proiectului: 56.453,62 Euro

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile :49.837,24 Euro, acordată prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021

 

Rezumatul proiectului:

Proiectul EDU-EMPOWER isi propune sa genereze abilitarea și împuternicirea grupurilor vulnerabile de etnie roma din cartierul rom Pacuret (cartier Pacurari) din Iasi, folosind educatia copiilor si a tinerilor si adultilor de etnie roma ca motor al acesteia. Abilitarea, imputernicirea, inseamna sa ii sprijinim sa isi descopere punctele forte, activitatile unde pot aduce valoare comunitatii, si sa ii ajutam sa le puna in practica. Vedem in educatie si abilitare un prim pas in colaborarea scoala-familie-comunitate, facilitata prin programe si politici locale personalizate pentru aceasta zona.

Asociatia Metatron si Scoala Gimnaziala Elena Cuza au gandit aceasta initiativa pentru a dezvolta si  implementa un program pilot de abilitare a copiilor, tinerilor si adultilor romi prin educatie. Cele 2 organizatii vor defini proiectul pilot de consiliere, educatie non-formala si grupuri de lucru, vor asigura resursa umana si materiala pentru derularea acestuia, vor monitoriza timp de minim 9 luni principalele etape ale programului si vor elabora recomandari privind politicile publice locale in domeniul educatiei si incluziunii sociale. Totodata, in comunitatea din Pacuret vor fi derulate intalniri cu tineri si adulti de etnie roma, vor fi facilitate initiative comunitare si se va dezvolta o platforma de colaborare in domeniul incluziunii sociale si educatiei impreuna cu liderii comunitatii, partenerii din proiect, precum si alte ONG-uri si institutii publice relevante.

Beneficiarii direcți ai proiectului :

 • 50 de copii romi din comunitatea Pacuret, participanti la un program pilot de consiliere si educatie non-formala menit sa le identifice potentialul si talentele native
 • 100 de tineri si adulti romi din aceeasi comunitate, participanti la un program de grupuri de lucru facilitate, in cadrul carora vor beneficia de construirea abilitatilor necesare cunoasterii propriilor drepturi, cresterii capacitatii de a completa documente oficiale, de a purta discutii cu reprezentantii institutiilor statului si de a isi prezenta problemele acestora.

Obiectivul proiectului

Cresterea capacitatii comunitatii rome din Pacurari (cartierul rom Pacuret) din Iasi de a îsi prezenta problemele si nevoile institutiilor publice locale abilitate, prin crearea si testarea unui program pilot in educatie pentru 50 de copii romi si grupuri de lucru si platforma de colaborare a 100 de tineri, pe o durata de 15 luni.

Principalele activități ale proiectului :

 • Managementul proiectului
 • Informare si comunicare
 • Dezvoltarea de grupuri de lucru în comunitate
 • Dezvoltarea unui proiect pilot în domeniul educației
 • Implementarea și monitorizarea proiectului pilot
 • Elaborarea unor recomandari privind politicile publice locale în domeniul educatiei
 • Elaborarea unei platforme de colaborare in domeniul incluziunii sociale in educație

Principalele rezultate așteptate in cadrul proiectului:

 • 1 program pilot ,în domeniul educatiei ,dezvoltat și implementat la Sc. Gimnazială Elena Cuza -Iasi
 • 50 de copii de etnie romă beneficiari ai programului pilot in domeniul educației
 • 1 program de facilitare a tinerilor si adultilor romi la viata comunității
 • 100 de tineri și adulți participanți la grupurile de lucru din comunitate
 • 1 platforma de colaborare in domeniul incluziunii sociale si educatiei
 • Elaborarea unor recomandari privind politicile publice locale in domeniul educatiei

Indicatorii proiectului :

 1. Numar de persoane implicate in activitati ale organizatiilor societatii civile :400
 • Numar de persoane vulnerabile beneficiare de masuri de crestere a capacitatii:100
 • Numar de beneficiari ai serviciilor furnizate sau imbunatatite:50
 • Numar de persoane din grupuri vulnerabile mobilizate in activitati de advocacy privind propriile nevoi:100
 • Numar de persoane din grupuri vulnerabile consultate:150
 • Numar de modele noi si imbunatatite implementate pentru a adresa nevoile grupurilor vulnerabile:2